Renovation

Renovation of the house (minor repairs, painting the ceiling and walls, and sometimes replacement of flooring, doors, etc.) not only extends the life of our locum, but also improves the quality of our lives in it. Often has a positive effect on our health, because no one can deny that it is better to feel at peace with a new wooden floor than in a room where the floor is 30 several years covering – the home of dust and microbes!

Our company 1DOM.ca performs all types of restoration services ensuring high quality work and reasonable price.

Polish: RENOWACJE Renowacja domu (drobne naprawy, pomalowanie sufitu i ścian, czasem wymiana podłogi, drzwi itd.) nie tylko przedłuża żywotność naszego locum, ale także poprawia komfort naszego w nim życia. Często pozytywnie wpływa na nasze zdrowie, bo nikt nie zaprzeczy, że lepiej się czujemy w pokoju  z nową drewnianą podłogą niż w pomieszczeniu, gdzie na podłodze leży 30-kilkuletnia wykładzina – siedlisko kurzu i mikrobów!

Nasza firma 1DOM.ca wykonuje wszelkiego typu renowacyjne usługi gwarantując wysoką jakość robót i rozsądną cenę.


Leave a Reply

Top