For Sale

Family home is often our greatest wealth in Canada. So no one is surprised that how much we care about him enough strength. The situation on the real estate market in metropolitan torontońskiej makes every repair, every upgrade and modernization of our homes significantly increases its value. If you intend to sell in the near future, your home, it’s worth it to make the transaction a little: refresh walls, slightly modernized kitchen and bathroom, clean the basement.

1DOM.ca Company performs these services – expertly prepared the house for sale to get a better price, and what is also important – selling out fast! Hence the name of our company 1D.O.M. – “One Day (on the) Market” – one day on the market. Determine the date of such agents Real Estate fast, suitable for selling, transactions.

Polish: Na sprzedaż: Rodzinny dom niejednokrotnie jest naszym największym bogactwem w Kanadzie. Więc nikogo nie dziwi, że dbamy o niego ile starcza sił. Sytuacja na rynku nieruchomości w torontońskiej aglomeracji powoduje, że każda naprawa, każde ulepszenie i modernizacja naszego domostwa w znaczny sposób zwiększa jego wartość. Jeśli zamierzacie w najbliższej przyszłości sprzedać Wasz dom, to warto go do tej transakcji przygotować: odświeżyć ściany, zmodernizować kuchnię i łazienkę, posprzątać piwnicę.

Firma 1 DOM.ca przygotowuje domy do sprzedaży, aby uzyskać lepszą cenę i co jest równie ważne – sprzedać szybko! Stąd też nazwa naszej firmy 1 D.O.M. – “One Day (on the) Market” – jeden dzień na rynku. Takim terminem określają agenci Real Estate szybkie, korzystne dla sprzedających, transakcje.

 

 

Leave a Reply

Top