Contact

1 D.O.M. specializes in the complete preparation of the house or apartment for sale in GTA. After the renovation and cleaning up – not only the property has a chance to sell at a higher price, but also much faster. Hence our name 1 D.OM – “One Day (on) Market” – one day on the market.
1 D.O.M. also performs all kinds of home repairs and upgrades in Etobicoke, Mississauga, Oakville, Milton and Brampton.

For free evaluation of the renovation please call or write SMS: 905-781-1DOM (905-781-1366)

Or send an email to jerry@1dom.ca

Po bezpłatną wycenę renowacji proszę dzwonić lub napisac SMS: 905-781-1DOM (905-781-1366)

lub wysłać e-maila na adres: jerry@1dom.ca

1 D.O.M. specjalizuje się w kompletnym przygotowaniu domu lub mieszkania do sprzedaży na terenie GTA. Po remoncie, uporządkowaniu, posprzątaniu – nieruchomość nie tylko sprzeda się za większą cenę, ale także szybciej. Stąd nazwa naszej firmy 1 D.O.M. – “One Day (on) Market” – jeden dzień na rynku. Takim terminem określają agenci Real Estate szybkie, korzystne dla sprzedających, transakcje. 1 D.O.M. wykonuje wszelkiego rodzaju remonty i modernizacje domów na terenie  Etobicoke, Mississaugi, Oakville, Milton i Brampton.

Leave a Reply